33-300 Nowy Sącz
ul. Zygmuntowska 9
tel. 18 449 07 75
fax 18 449 07 79
kom 0502 545 650

eleszczynska@el-doradca.pl
eleszczynska@poczta.onet.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Prawa i Administracji.
Praca zawodowa w strukturach skarbowych do 1999 r.
Po zdaniu egzaminu na Doradcę Podatkowego w 1999 r. uzyskała wpis na listę
Ministerstwa Finansów nr 9414 .W 2000 r założyła własną Kancelarię.

  • Doradztwo podatkowe

  • Prowadzenie spraw przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

  • Obsługa księgowo-podatkowa

  • Obsługa kadrowo-płacowa

  • Prowadzenie ksiąg handlowych

  • Opracowanie wniosków kredytowych biznes planów

  • Audyt podatkowy

  • Opracowanie opinii podatkowych

  • Zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej

Nazwa projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego wymianę
dokumentów biura księgowego i partnerów
Projekt sfinalizowany z datą Luty 2013
"Dotacje na innowacje"
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka